Virbac Group

Focusing on animal health, from the beginning

อุทิศแรงกายและใจเพื่อสุขภาพสัตว์ตั้งแต่จุดเริ่มต้น

ในปี 1960’s ที่แวดวงด้านสาธารณสุข การผลิตยา และห้องปฏิบัติการด้านเภสัชวิทยาล้วนให้ความสำคัญแก่สุขภาพของคนเป็นที่ตั้ง มากกว่าจะใส่ใจในด้านสุขภาพ และการรักษาสัตว์ป่วย ในปีค.ศ. 1968 โรงงาน หรือบริษัทยาสำหรับคนต่างๆก็เริ่มให้ความสนใจในการผลิตยาสำหรับสัตว์ขึ้นมาบ้าง อย่างไรก็ตามในขณะนั้น Pierre-Richard Dick นายสัตวแพทย์จากเมือง Nice ซึงปฎิบัติงานอยู่ที่ Pasteur Institute เพื่อทำการคิดค้นผลิตภัณฑ์ยาใหม่ๆ ได้ตัดสินใจก่อตั้ง "บริษัทเวอร์แบค" ขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านเวชภัณฑ์ให้กับสัตวแพทย์ เจ้าของฟาร์ม รวมถึงเจ้าของสัตว์ ให้มีวัตกรรมในด้านยารักษาโรคให้กับสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะ เพื่อให้พวกเขาได้ต่อสู้กับโรคร้ายที่เผชิญได้โดยตรง 

 

ตราบจนปัจจุบันที่ เวอร์แบค ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพแก่สัตว์ต่างๆมาแล้วกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และเรายังคงยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานอื่น ซึ่งเป็นคำมั่นที่เรายึดไว้เป็น DNA ของเราเสมอมา เวอร์แบคได้นำองค์ความรู้ต่างๆที่มีสำหรับการดูแลสุขภาพสัตว์ ก่อให้เกิดนวัตกรรม และเทคโนโลยีอันก้าวหน้าที่เราคิดค้น วิจัย ผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านของสัตว์ประเภทต่างๆ และครอบคลุมความต้องการในการดูแลรักษาโรคหรือภาวะที่หลากหลาย   ต้องขอบคุณการสนับสนุนด้านการผลิตให้มีการได้รับคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติที่สูงสุด เวอร์แบค จึงได้รับความไว้วางใจ และเป็นส่วนหนึ่งของสัตวแพทย์ ฟาร์ม และเจ้าของสัตว์เลี้ยง ในประเทศต่างๆทั่วโลกมายาวนานกว่า 50 ปี 


ด้วยการเป็นพันธมิตรอันแข็งแกร่งนี้ เวอร์แบค จึงนับได้ว่ามีส่วนร่วมที่สร้างความสัมพันธ์ที่สมดุลมั่นคงทั้งในด้านสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เวอร์แบค อุทิศทั้งแรงกายแรงใจในแต่ละวัน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอนาคตที่มั่นคงแก่สุขภาพสัตว์นั่นเอง

Shaping the future of animal health

 

 

Key Figures

Graphic_EN_290x200_03 (1).jpgGraphic_EN_290x200_02 (1).jpgGraphic_EN_290x200_01 (1).jpg