Aquaculture
Aquaculture

ทำไมคุณถึงต้องการโปรไบโอติกในฟาร์มของคุณ?

Diseases
ทำไมคุณถึงต้องการโปรไบโอติกในฟาร์มของคุณ?

ทำไมคุณถึงต้องการโปรไบโอติกในฟาร์มของคุณ?

นับตั้งแต่ยุค 90, การใช้โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โปรไบโอติกได้กลายเป็นทางเลือกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในการเลี้ยงกุ้งแทนการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรวดเร็ว เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศเวียดนามกว่า 28 ราย ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงได้ให้ข้อมูลกับทีมงานของบริษัท Virbac โดยพบว่า เกษตรกร 100% มีการใช้โปรไบโอติกคลุกอาหารหรือใช้โปรไบโอติกสำหรับบำบัดน้ำอย่างใดอย่างหนึ่ง ในขณะที่ 84% ของเกษตรกรใช้ทั้งสองอย่างร่วมกัน

เหตุใดจึงควรใช้บาซิลลัสในฟาร์มกุ้งและปลา?

เหตุใดจึงควรใช้บาซิลลัสในฟาร์มกุ้งและปลา?

ในบรรดาโปรไบโอติกที่พบในตลาดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บาซิลลัสเป็นแบคทีเรียตัวหนึ่งที่ได้รับความสนใจนำมาใช้งาน