Score3.3 (39 Votes)

เหตุใดจึงควรใช้บาซิลลัสในฟาร์มกุ้งและปลา?

ในบรรดาโปรไบโอติกที่พบในตลาดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บาซิลลัสเป็นแบคทีเรียตัวหนึ่งที่ได้รับความสนใจนำมาใช้งาน

ด้วยเหตุผลที่ง่ายที่สุดที่มาพร้อมกับความสามารถในการป้องกันโรค คือ “ เพราะบาซิลลัสผลิตง่ายและเก็บรักษาง่าย”:
  • บาซิลลัสเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการปลูกพืช การปศุสัตว์และการบำบัดน้ำจากอุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร์มีความเชี่ยวชาญในการผลิตมานานหลายทศวรรษ สร้างสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งด้วยคุณสมบัติที่ปรับตามความต้องการของผู้ใช้

  • บาซิลลัสมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการสร้างสปอร์ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม สปอร์เป็นสภาวะที่เฉพาะเจาะจงในวงจรชีวิตของแบคทีเรียซึ่งมีลักษณะจำเพาะที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น ภัยแล้ง เมื่อบาซิลลัสเปลี่ยนเป็นสปอร์พวกมันจะเข้าสู่ระยะพักตัว สปอร์จะงอกและแปลงสภาพตัวเองกลับมาเป็นแบคทีเรียก็ต่อเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยซึ่งอย่างน้อยต้องมี “น้ำ” ดังนั้น จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะบรรจุสปอร์ของบาซิลลัสและทำให้ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ในฟาร์ม เพียงแค่โยนสปอร์ในน้ำพวกมันก้อจะออกมาทำงานเอง

  • เนื่องจากบาซิลลัสมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  1. บาซิลลัสมีความสามารถในการเอาชนะแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคอื่น ๆ เช่น วิบริโอ แม้ว่าบาซิลลัสจะโตช้า แต่พวกมันสามารถผลิตสารต้านจุลชีพเพื่อลดการเจริญเติบโตของวิบริโอโดยใช้อินทรียวัตถุในน้ำเป็นอาหารสำหรับการเจริญเติบโตและป้องกันการเติบโตของวิบริโอ

  2. เนื่องจากบาซิลลัสย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ ผลลัพธ์ก็คือการลดลงของออกซิเจนในบ่อซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค

  3. บาซิลลัสได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มการกินอาหารเมื่อผสมในอาหารให้ปลาและกุ้งกิน และลดการติดเชื้อวิบริโอในสัตว์ได้

สำหรับคุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้บาซิลลัสสามารถใช้เป็นโปรไบโอติกผสมในอาหารและช่วยบำบัดน้ำโดยการบำบัดทางชีวภาพ สำหรับแบคทีเรียชนิดอื่น เช่น แลคโตบาซิลลัสหรือยีสต์ ไม่มีความทั้งสองอย่างดังกล่าว

ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้: 5 4 3 2 1