cute small jack russell dog in a car at sunset. Ready to travel. Traveling with pets concept Back light. Dog looking into camera
น้องหมาหูอักเสบได้ด้วยหรือ?

Score4.1 (27 Votes)

น้องหมาหูอักเสบได้ด้วยหรือ?

ทำอย่างไร หากน้องหมาหูอักเสบ

ภาวะหูอักเสบ

ภาวะหูอักเสบในสุนัขมีลักษณะอย่างไร

“หูอักเสบ” หรือ Otitis คือภาวะที่เกิดการอักเสบในช่องหู (ส่วนมากเกิดขึ้นที่ส่วนของช่องหูส่วนนอก ไม่ลึกไปกว่าส่วนแก้วหู) สุนัขมักแสดงอาการเจ็บปวด และหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม อาจนำไปสู่ภาวะที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลต่ออวัยวะในข่องหูที่อยู่ในชั้นลึกมากขึ้น และรุนแรง แก้ไขได้ยากขึ้น

หูอักเสบเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นตามมาเมื่อสัตว์เลี้ยงประสบปัญหาโรคผิวหนัง แตกต่างจากในคนเราที่ปัญหาช่องหูมักอยู่ในกลุ่มอาการของโรค “หู คอ จมูก”

โดยทั่วไปหูอักเสบมักเกิดขึ้นบริเวณส่วนหูซึ่งประกอบด้วยอวัยวะในช่องหูชั้นนอก ไม่ลึกเข้าไปกว่าส่วนแก้วหู แต่การอักเสบติดเชื้อนั้นมีโอกาสลุกลามเข้าไปลึกกว่าบริเวณช่องหูชั้นนอก กลายเป็นหูอักเสบชั้นกลาง และชั้นใน และนับว่าเกิดภาวะที่ร้ายแรงต่ออวัยวะต่างๆในช่องหู และระบบประสาทได้

จุดเริ่มต้นของการเกิดหูอักเสบคือ การสะสมของ Cerumen หรือขี้หู ร่วมกับการเสียคุณสมบัติในการทำความสะอาดตัวเองของผนังช่องหู โดยมีสาเหตุได้หลากหลายได้แก่ สิ่งแปลกปลอมในช่องหู ปรสิต หรือภาวะภูมิแพ้โน้มนำ การสะสมของขี้หูดังกล่าวจะนำไปสู่ การอักเสบ และในบางครั้งอาจมีการติดเชื้อรา หรือแบคทีเรียแทรกซ้อน

Dog 14 - 400x237.jpg (puppy at the vet, veterinary clinic)

เมื่อสุนัขเกิดภาวะหูอักเสบ แต่ขาดการใส่ใจจากเจ้าของหรือไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมอาจนำไปสู่ภาวะหูอักเสบเรื้อรัง และหากพบว่าการอักเสบเกิดขึ้นซ้ำๆ 2-3 ครั้งต่อปี โรคต่อช่องหูนี้อาจจะพัฒนารุนแรงขึ้นไปกว่าเดิม และจัดการยากยิ่งขึ้น

หลักง่ายๆห่างไกลหูอักเสบ

เจ้าของควรสังเกต และคอยดูแลความสะอาดของช่องหู แต่ความถี่ในการล้างทำความสะอาดช่องหูนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงต่างๆตามสายพันธุ์ของสุนัข เป้าหมายของการทำความสะอาดคือการจำกัดการสะสมอุดตันในช่องหู ซึ่งจะนำไปสู่การอักเสบ การทำความสะอาดนี้สามารถใช้เพื่อป้องกัน และใช้ในระหว่างการรักษาภาวะหูอักเสบด้วยเช่นกัน โดยการล้างช่องหูนี้จะแนะนำให้ทำก่อนการใส่ยาต่างๆลงไปในช่องหู ไม่ว่าจะยาต้านจุลชีพประเภท แบคทีเรีย หรือยาต้านเชื้อรา และยาต้านการอักเสบ ที่สัตวแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและจ่ายยาที่เหมาะสมมาให้

Toon Dog 2 - 400x266.jpg

สายพันธุ์ไหนที่มีความเสี่ยง

จากข้างต้นมีสายพันธุ์ของสุนัขมากมายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในช่องหู โดยสายพันธุ์ต่างๆเหล่านั้นได้แก่สายพันธุ์ที่มีใบหูตก เช่นบีเกิล คอกเกอร์สแปเนียลส์ หรือสแปเนียลส์อื่นๆ การที่สุนัขใบหูตกจะทำให้ความสามารถในการถ่ายเทอากาศในช่องหูลดลง เพิ่มโอกาสในการเกิดความอับชื้น และการเสื่อมสภาพของผนังช่องหู ส่วนสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ ชาเป่ย และบูลด็อกนั้นเป็นสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงของการเกิดหูอักเสบโดยตรง เช่นเดียวกับสายพันธุ์ที่เกิดภาวะภูมิแพ้ (Atopy) ซึ่งมีลักษณะของผิวหนังที่บอบบาง ไวต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆได้ง่าย และมักมีผิวหนังที่มันเยิ้ม มีกลิ่นเหม็นนั้น มักมีอาการของหูอักเสบเกิดขึ้นร่วมด้วยเช่นกัน

หูอักเสบนั้นก่อให้เกิดความเจ็บปวด โดยสุนัขจะแสดงอาการออกมาได้แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการส่ายหัวไปมา ไม่ยอมให้เจ้าของจับบริเวณหัว โดยเฉพาะบริเวณใกล้ใบหู หรือแสดงอาการเกาหู อาการหูอักเสบนั้นอาจเกิดได้กับหูเพียงข้างเดียว หรือทั้งสองข้าง โดยการรักษาควรทำทั้งการดูแลทำความสะอาด และการรักษาทางยาไปพร้อมๆกัน

 

ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้: 5 4 3 2 1

เลือกผลิตภัณฑ์